Návštěvní řád Stáje SalmaSlouží k ochraně zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků Stáje Salma . Návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit, a jeho ustanovení dodržovat. V případě exkurzí škol, školek a jiných skupin je pedagog domlouvající exkurzi, povinen seznámit s návštěvním řádem rodiče dětí, které se budou exkurze účastnit!

Při neukázněném chování návštěvníka a nedodržování návštěvního řádu bude návštěvník vykázán z celého objektu bez nároku na vrácení vstupného. 

Vstupem na Stáj Salma souhlasíte se všemi body  návštěvního řádu a zavazujete se je dodržovat !!!!